Línies d’actuació

Aquestes línies d’actuació són part de l’estratègia integral participativa per al barri de Benimaclet, han sigut elaborades a partir del procés participatiu dut a terme amb els veïns de Benimaclet. La seua definició i desenvolupament s’han presentat en l’Ajuntament i en pròxims dies es publicaran integres en aquesta web.

1. Aconseguir un barri amb una mobilitat més amable slowbarri

1.1. Priorització del vianant i de la bicicleta
1.2. Reduir al màxim el trànsit rodat de pas de no residents
1.3. Alternatives a l’aparcament de vehicles en superfície en el viari existent
1.4. Generar aparcaments segurs de bicicletes
1.5. Connexió dels carrils bici de la ciutat amb el barri
1.6. Millora de l’eficiència del tramvia

2. Aconseguir un barri més verd i amb un espai públic que fomente les relacions socials       greenbarri

2.1. Millora de la qualitat urbana en carrers actualment de trànsit rodat.
2.2. Realització o millora de jardins.
2.3. Millora de la qualitat urbana en carrers ja peatonals.
2.4. Limitacions sobre l’ús de l’espai públic.

3. Avançar cap a una gestió dels recursos públics més propera als veïns         commonbarri

3.1. Ampliació d’usos i horaris del Centre de serveis socials de Benimaclet.
3.2. Co-gestió de solars i altres espais de propietat municipal.
3.3. Aposta pel model d’autogestió per al desenvolupament dels horts urbans.
3.4. Generar nous models de gestió d’habitatge.
3.5. Creació d’una escola d’educació infantil (1er cicle)

4. Potenciar la relació de la ciutat amb l’horta a través de Benimaclet        openbarri

4.1. Potenciar l’intercanvi dels productes de l’horta pròxima amb el barri.
4.2. Disminució de l’impacte visual i acústic de la Ronda Nord
4.3. Reclassificació dels terrenys de l’antiga Central Lletera (al costat del Cementeri Parroquial) d’urbans a no urbanitzables
4.4. Conservació de les alqueries de la calle Murta
4.5. Redisseny del PAI Benimaclet-Est.

4.5.1 Creació d’un espai de transició horta-ciutat
4.5.2 No prolongar el viari de la ciutat
4.5.3. L’espai transició és un gran espaci lliure amb zones verdes, horts urbans i equipaments.
4.5.4 L’espai de transició manté la cota del terreny de l’ horta.
4.5.5 L’espai de transició contindà horts urbans col.lectius
4.5.6 Els horts urbans col.lectius com a pont entre l’hort i la ciutat des del punt de vista agronòmic.
4.5.7 L’espai de transició contindrà els equipamients públics necessaris per al barri
4.5.8 L’edificabilitat es concentrarà en els extrems del PAI
4.5.9 Potenciar els camins tradicionals que connectaven Benimaclet amb l’horta (camins de Farinós i de les Fonts)